Voorwaarden workshops Cindisch Kookplezier

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers per workshop bedraagt minimaal 8 personen.

Reservering

Bij reservering dient het volledige bedrag betaald te worden. De betaling is eveneens bevestiging van de definitieve boeking.

Prijzen

Genoemde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW
Voor bedrijven zijn deze prijzen exclusief 9% BTW.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van meer dan 28 dagen voor aanvangsdatum van de workshop door de opdrachtgever , is geen vergoeding verschuldigd. Het volledig betaalde bedrag ontvangt de opdrachtgever terug.
Bij annulering vanaf 28 tot 15 dagen voor de aanvangsdatum van de workshop door de opdrachtgever, bedragen de kosten 30% van het factuurbedrag. Het overige deel van het betaalde bedrag ontvangt de opdrachtgever terug.
Bij annulering vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor aanvangsdatum van de workshop door de opdrachtgever, bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. Het overige deel van het betaalde bedrag ontvangt de opdrachtgever terug.
Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de workshop door de opdrachtgever, zijn de kosten 100% van het factuurbedrag. Opdrachtgever ontvangt dan geen geld retour.
Indien u onverhoopt niet kunt deelnemen, na boeking, kunt u voor vervanging zorgen. Uw plaats kan worden ingenomen door een door u aangegeven persoon, bijvoorbeeld een vriend, familielid of anderszins. Gelieve dit wel door te geven.
Bij onvoldoende deelnemers behoudt "Cindisch Kookplezier" zich het recht voor om de geplande workshop te annuleren. Deelnemers worden minimaal 48 uur van te voren op de hoogte gesteld en in overleg bij een eerstvolgende workshop ingedeeld.
Indien u niet verschijnt op de datum van de workshop, wordt het reeds betaalde bedrag niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Cindisch Kookplezier stelt zich niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade aan uw persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel tijdens het volgen van een kookworkshop.

Algemene Huisregels

Van de opdrachtgevers wordt verwacht dat zij de werkruimte netjes en opgeruimd achterlaten en dat zij met de in bruikleen gestelde materialen op een normale manier omgaan. Het is niet toegestaan om tijdens de workshop in de keuken te roken en alcohol te nuttigen.